Ghế AKRacing Series LX Plus - Red

Thương hiệu: AKRacing
Giá: 0₫
Số lượng:

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

<h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">1)Video Review</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span></h4> <div class="youtube-embed-wrapper" style="height:0; overflow:hidden; padding-bottom:56.25%; padding-top:30px; position:relative"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/EoziLjV7e0I" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" width="640"></iframe></div> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">2)Tính Năng Nổi Bật</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="color:#2980b9"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nâng tầm cuộc chơi</span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box"><span style="outline:0px"><span style="vertical-align:baseline"><span style="color:#333333">Với thiết kế đồng nhất và tăng cường mật độ foam trong ghế cộng với phần khung được làm to hơn, mang lại cảm giác chơi game trong khoảng thời gian dài tốt hơn</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Series%20LX/PLUS/red/ezgif-3-5d28d1a466.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="color:#2980b9"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Chất liệu cao cấp</span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Được thiết kế để mang lại độ thông hơi và thoáng khí cao nhất, giúp bạn có hàng giờ ngồi trên ghế mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết.</span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Series%20LX/PLUS/red/ezgif-3-448b3fd22a.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="color:#2980b9"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Bền bỉ theo thời gian</span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phần khung và chân ghế được cấu tạo từ kim loại, sơn bên ngoài một lớp sơn chống ăn mòn giúp chiếc ghế của bạn vừa bền bỉ mà lại còn thẩm mỹ theo thời gian<br /> <img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Series%20LX/PLUS/red/ezgif-3-02591d597c.png" style="height:450px; width:600px" /></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="color:#2980b9">Thoải mái với mọi tư thế</span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ghế có thể ngả lưng được 180 độ, nghỉ tay điều chỉnh 3D</span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Series%20LX/PLUS/red/ezgif-3-c9896e3964.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">3)Thông Số Kỹ Thuật</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <table class="table table-bordered" style="border:undefined; width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Thương hiệu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">AKRacing</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Model</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Series LX Plus</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Màu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Red</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Chất liệu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Da PU cao cấp</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Foam</span></span></span></td> <td><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Shaping chống biến dạng</span></span></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Tay vịn</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">3D</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Khung</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kim loại, sơn chống ăn mòn</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Ngả lưng</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">180 độ</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Kích thước</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">680 x 1375 x 510 mm</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Chat Messenger (8h30 - 22h00)
Chat Zalo (8h30 - 22h00)
0964.246.999 (8h30 - 18h30)