Ghế AKRacing Master Series Premium - Black

Thương hiệu: AKRacing
Giá: 0₫
Số lượng:

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

<h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">1)Video Review</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span></h4> <div class="youtube-embed-wrapper" style="height:0; overflow:hidden; padding-bottom:56.25%; padding-top:30px; position:relative"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/drDIyPvUrVI" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" width="640"></iframe></div> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">2)Tính Năng Nổi Bật</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="color:#2980b9"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Làm chủ&nbsp;cuộc chơi!</span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box"><span style="outline:0px"><span style="vertical-align:baseline"><span style="color:#333333">Mang bạn đến một tầm cao mới của ghế gaming, đem lại một trải nghiệm ”thương gia” với một thiết kế sang trọng và siêu thoải mái.</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Master%20Series%20Premium/ezgif-3-f100d2349a.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="color:#2980b9"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Chất liệu cao cấp</span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Được thiết kế để mang lại độ thông hơi và thoáng khí cao nhất với mật độ foam dày hơn 30% so với dòng EX, đem lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu hơn nữa.</span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Master%20Series%20Premium/ezgif-3-fb862510b4.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="color:#2980b9"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Bền bỉ theo thời gian</span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phần khung được cấu tạo từ thép không ghỉ,&nbsp;da PU cao cấp chống sờn</span></span><br /> &nbsp;</h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Master%20Series%20Premium/ezgif-3-4bbaa829ad.png" style="height:450px; width:600px" /></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="color:#2980b9">Thoải mái với mọi tư thế</span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ghế có thể ngả lưng được 180 độ, nghỉ tay điều chỉnh 4D</span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.https://playzone.vn/image/catalog/san%20pham/ak-racing/Master%20Series%20Premium/ezgif-3-53d2954caf.png" style="height:450px; width:600px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">3)Thông Số Kỹ Thuật</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <table class="table table-bordered" style="border:undefined; width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Thương hiệu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">AKRacing</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Model</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Master Series Premium</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Màu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Black</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Chất liệu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Da PU cao cấp chống sờn</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Foam</span></span></span></td> <td><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Mật độ cao; Shaping chống biến dạng</span></span></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Tay vịn</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">4D</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Khung</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thép không gỉ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Ngả lưng</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">180 độ</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Kích thước</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">599 x 1500x 549&nbsp;mm</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Chat Messenger (8h30 - 22h00)
Chat Zalo (8h30 - 22h00)
0964.246.999 (8h30 - 18h30)